Pages

Tuesday, September 16, 2014

श्रुति‍ प्रकाशन नई दि‍ल्‍लीसँ प्रकाशि‍त मैथि‍ली भाषाक आधुनि‍क पोथी-

श्रुति‍ प्रकाशन नई दि‍ल्‍लीसँ प्रकाशि‍त मैथि‍ली भाषाक आधुनि‍क पोथी-   


क्रम
पोथीक नाओं
वि‍धा
रचनाकार
प्राइश-छूट
1.
मैथि‍ली भाषा साहि‍त्‍य बीसम शताब्‍दी
नि‍बन्‍ध-प्रबन्‍ध
डॉ. प्रेम शंकर सिंह
400/- 30%
2.
गामक जि‍नगी
लघु कथा
जगदीश प्रसाद मण्‍डल
200/- 30%
3.
A Survey of Maithili Literature
History
Dr. R.K.Chaudhary
250/- 10%
4.
मि‍थि‍लाक इति‍हास
इति‍हास
डाॅ. राधा कृष्‍ण चौधरी
300/- 5%
5.
मौलाइल गाछक फूल
उपन्‍यास
जगदीश प्रसाद मण्‍डल
250/- 50%
6.
उत्‍थान-पतन
उपन्‍यास
जगदीश प्रसाद मण्‍डल
250/- 50%
7.
जि‍नगीक जीत
उपन्‍यास
जगदीश प्रसाद मण्‍डल
250/- 50%
8.
कलानि‍धि‍
काव्‍य
कालीकान्‍त झा बूच
150/- 15%
9.
अनचि‍न्‍हार आखर
गजल
आशि‍ष अनचि‍न्‍हार
200/- 25%
10.
मि‍थि‍लाक लोक देवता
चि‍त्रकथा
प्रीति‍ ठाकुर
200/- 25%
11.
बेटीक अपमान आ छि‍नरदेवी 
नाटक
बेचन ठाकुर
200/- 40%
12.
समय साक्षी थि‍क
वि‍हनि‍ कथा
अनमोल झा
200/- 25%
13.
मि‍थि‍लाक बेटी
नाटक
जगदीश प्रसाद मण्‍डल
160/- 20%
14.
अम्‍बरा
काव्‍य
राजदेव मण्‍डल
100/- 0%
15.
मैथि‍ली चि‍त्रकथा
चि‍त्रकथा
प्रीति‍ ठाकुर
100/- 0%
16.
गोनू झा आ आन चि‍त्रकथा
चि‍त्रकथा
प्रीति‍ ठाकुर
100/- 0%
17.
वि‍देह मैथि‍ली पद्य
काव्‍य संकलन
गजेन्‍द्र ठाकुर/ उमेश मण्‍डल
350/- 20%
18.
वि‍देह मैथि‍ली वि‍हनि‍ कथा
वि‍हनि‍ कथा
गजेन्‍द्र ठाकुर/ उमेश मण्‍डल
150/- 20%
19.
वि‍देह मैथि‍ली नाट्य उत्‍सव
नाट्य उत्‍सव
गजेन्‍द्र ठाकुर/ उमेश मण्‍डल
200/- 20%
20.
वि‍देह मैथि‍ली प्रबन्‍ध-नि‍बन्‍ध समालोचना
आलोचना
गजेन्‍द्र ठाकुर/ उमेश मण्‍डल
300/- 20%
21.
अंग्रेजी मैथि‍ली शब्‍दकोष
शब्‍दकोष
गजेन्‍द्र ठाकुर
1000/-20%
22.
वर्णित रस
काव्‍य
उमेश पासवान
200/- 25%
23.
जि‍नगीक जीत
उपन्‍यास
जगदीश प्रसाद मण्‍डल
250/- 50%
24.
कुरुक्षेम् अन्‍तर्मनक
वि‍वि‍धा
गजेन्‍द्र ठाकुर
450/- 25% 
25.
वि‍देह मैथि‍ली शि‍शु उत्‍सव
बाल साहि‍त्‍य
गजेन्‍द्र ठाकुर/उमेश मण्‍डल
250/- 20%
26.
नताशा
चि‍त्रकथा
देवान्‍सु वत्‍स
150/- 50%
27.
उलबा चाउर
लघु कथा
जगदीश प्रसाद मण्‍डल
200/- 20%
28.
जीवन-संघर्ष
उपन्‍यास
जगदीश प्रसाद मण्‍डल
250/- 40%
29.
तीन जेठ  एगारहम माघ
गीत
जगदीश प्रसाद मण्‍डल
100/- 0%
30.
रथक चक्का उलटि‍ चलै बाट
पद्य संग्रह
राम वि‍लास साहु
100/- 0%
31.
स्‍वयंवर
नाटक
जगदीश प्रसाद मण्‍डल
100/- 0%
32.
सखारी-पेटारी
लघु कथा
नन्‍द वि‍लास राय
200/- 20%
33.
मध्‍य प्रदेशक यात्रा
यात्रा साहि‍त्‍य
ज्‍योति‍ झा चौधरी
200/- 50%
34.
सरि‍ता
गीत
जगदीश प्रसाद मण्‍डल
100/- 0%
35.
बाप भेल पि‍त्ती आ अधि‍कार
नाटक
बेचन ठाकुर
200/- 25%
36.
हमर टोल
उपन्‍यास
राजदेव मण्‍डल
200/- 25%
37.
नै धाड़ैए
बाल उपन्‍यास
जगदीश प्रसाद मण्‍डल

38.
सुखाएल पोखरि‍क जाइठ
गीत
जगदीश प्रसाद मण्‍डल
200/- 40%
39.
जगदीश प्रसाद मण्‍डल एकटा
वायोग्राफी
गजेन्‍द्र ठाकुर
200/- 20%
40.
बड़की बहि‍न
उपन्‍यास
जगदीश प्रसाद मण्‍डल
131/- 10%
41.
कि‍यो बूझि‍ नै सकल हमरा
गजल
ओम प्रकाश झा
200/- 25%
42.
अंशु
आलोचना
शि‍व कुमार झा टि‍ल्‍लू
250/- 25%
43.
क्षणप्रभा
काव्‍य
शि‍व कुमार झा टि‍ल्‍लू
200/- 40%
44.
बसुंधरा
काव्‍य
राजदेव मण्‍डल
250/- 50%
45.
तरेगन
प्रेरक कथा
जगदीश प्रसाद मण्‍डल
200/- 30%
46.
झमेलि‍या बि‍आह
नाटक
जगदीश प्रसाद मण्‍डल
100/- 0%
47.
पंचवटी
एकांकी संचयन
जगदीश प्रसाद मण्‍डल
150/- 20%
48.
रि‍हर्सल
नाटक
रवि‍ भूषण पाठक
100/- 0%
49.
शम्‍भुदास
दीर्घ कथा
जगदीश प्रसाद मण्‍डल
200/- 30%
50.
राति‍-दि‍न
काव्‍य
जगदीश प्रसाद मण्‍डल
200/- 30%
51.
जीवन-मरण
उपन्‍यास
जगदीश प्रसाद मण्‍डल
200/- 30%
52.
प्रतीक
वि‍हनि‍ कथा
मनोज कुमार कर्ण मुन्नाजी
200/- 30%
53.
अर्द्धांगि‍नी
लघु कथा
जगदीश प्रसाद मण्‍डल
200/- 30%
54.
नि‍श्‍तुकी
काव्‍य
उमेश मण्‍डल
200/- 30%
55.
बि‍सवासघात
नाटक
बेचन ठाकुर
100/- 0%
56.
देवीजी
बाल साहि‍त्‍य
ज्‍योति‍ झा चौधरी
200/- 30%
57.
ऊँच-नीच
नाटक
बेचन ठाकुर
200/- 30%
58.
गीतांजलि‍
गीत
जगदीश प्रसाद मण्‍डल
200/- 30%
59.
रत्नाकर डकैत
नाटक
जगदीश प्रसाद मण्‍डल
100/- 0%
60.
बजन्‍ता-बुझन्‍ता
वि‍हनि‍ कथा
जगदीश प्रसाद मण्‍डल
200/- 30%
61.
कम्‍प्रोमाइज
नाटक
जगदीश प्रसाद मण्‍डल
100/- 0%
62.
भकमोड़
लघु कथा
जगदीश प्रसाद मण्‍डल
200/- 30%
63.
इन्‍द्रधनुषी अकास
कवि‍ता संग्रह
जगदीश प्रसाद मण्‍डल
200/- 30%
64.
सतभैंया पाेखरि‍
लघु कथा
जगदीश प्रसाद मण्‍डल
200/- 30%
65.
मि‍थि‍लाक पञ्जी प्रबन्‍ध-1
पञ्जी प्रबन्‍ध
गजेन्‍द्र ठाकुर
5000/- 20%
66.
The Science of Words
novel
Gajendra Thakur
200/- 20%
67.
उलहन
कथा संग्रह
कपि‍लेश्वर राउत
100/- 0%
68.
वि‍देह मैथि‍ली वि‍हनि‍ कथा
लघु‍ कथा संकलन
गजेन्‍द्र ठाकुर/ उमेश मण्‍डल
250/- 20%
68.
धांगि‍ बाट बनेबाक दाम अगूबार पेनेछँ
गजल संग्रह
गजेन्‍द्र ठाकुर
100/- 0%
69.
प्रबन्‍ध-नि‍बन्‍ध-समालोचना भाग- 2
आलोचना
गजेन्‍द्र ठाकुर
1000/- 50%
70.
अंग्रेजी-मैथि‍ली शब्‍दकोश भाग- 1
कम्‍प्‍यूटर शब्‍दकोष
गजेन्‍द्र ठाकुर
500/- 20%
71.
मैथि‍ली-अंग्रेजी शब्‍दकोश भाग- 1
शब्‍दकोश
गजेन्‍द्र ठाकुर
500/- 20%
72.
मैथि‍ली-अंग्रेजी शब्‍दकोश भाग- 1
शब्‍दकोश
गजेन्‍द्र ठाकुर
500/- 20%
73.
मोनक बात
गजल संग्रह
चन्‍दन कुमार झा
250/- 50%
74.
नव अंशु
गजल संग्रह
अमि‍त ि‍मश्र
200/- 40%
75.
हमरा बि‍नु जगत सुना छै
कवि‍ता,झारू संग्रह
रामदेव प्र. मं. ‘झारूदार’

76.
माँझ आंगन मे कति‍आएल छी
गजल संग्रह
मुन्नाजी
100/- 0%
77.
नेपालक नोर मरूभूमि‍मे
पद्य संग्रह
वि‍न्‍देश्वर ठाकुर
200/- 25%
78.
सहस्रजि‍त्
काव्‍य संग्रह
गजेन्‍द्र ठाकुर
100/- 0%
79.
On The Dice Board of the Millennium
Poem
Gajendra Thakur
200/- 30%
80.
नो एंट्री मा प्रवीश
नाटक
उ.ना.सि‍ंह नचि‍केता

81.
बनैत-बि‍गड़ैत
लघु कथा संग्रह
सुभाष चन्‍द्र यादव


No comments:

Post a Comment